PAO PEVIL

Pao Pevil là thư viện cá nhân nghiên cứu về Quỷ học, phù thủy, bói toán, văn minh cổ xưa và lưu trữ các bài viết về sự bí ẩn, siêu nhiên.

CATEGORY BLOG

Demonology

Nghiên cứu về ma quỷ hay tín ngưỡng có liên quan đến ma quỷ và các thứ bậc ma quỷ.

Witchcraft

Nghiên cứu về thuật phù thủy, các huyền môn cổ xưa như bói toán, tử vi, ma thuật hắc ám.

Mystic

Nghiên cứu về các hiện tượng siêu nhiên, các văn minh cổ xưa và sự sống ngoài Trái Đất.

Thư viện tài liệu huyền môn, siêu nhiên

Tài liệu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, chỉ chia sẻ nội bộ cho những thành viên tham gia.

Một số thể loại tài liệu mà tôi đang chia sẻ: Trinh thám, Kinh dị, Bói toán, Siêu nhiên, Tôn giáo,…

Occult library

 BLOG post