Select Page

Liên Hệ

  • Tôi luôn đón nhận mọi sự góp ý về Website và các sản phẩm của Pao Pevil.
  • Liên hệ có thể dành để giải đáp thắc mắc, vui lòng tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi.
  • Do có nhiều công việc riêng nên đôi khi không thể trả lời nhanh được. Vui lòng thông cảm cho sự bất tiện này của tôi.
  • Nếu trong bài viết nào cho phép bình luận, vui lòng để lại câu hỏi – thắc mắc trong bình luận đó.
  • Chỉ liên hệ với tôi thông qua những thông tin bên dưới, khi bạn liên hệ với các thông tin khác mang danh nghĩa của tôi, tôi xin miễn trừ trách nhiệm khi bạn bị lừa gạt hay nhận được thông tin sai lệch.

Thông tin liên hệ

Trong tất cả các trường hợp liên hệ khác, tôi xin không hồi đáp.

Xin cảm ơn!

Recent Tweets

  • RT @classoalcala: Terminando el tercer muestreo sobre Macarenia clavigera en Caño Cristales, sierra de La Macarena. Gracias Comunidad La Ca…
  • RT @home_assistant: Happy birthday Firefox! 15 years is a great milestone. Keep it up and keep users data private! ❤️ https://t.co/FdcSrwQp…
  • RT @Ghostery: Earlier this week Apple updated the privacy section of their website.The new site offers clear information about the data pro…