Đặc điểm và lưu ý khi nuôi cá Phượng Hoàng

Cá Phượng Hoàng thuộc họ Chili là một loài cá cảnh trong hồ thủy sinh. Các loài cá cùng họ Chili với cá Phượng Hoàng là: cá Dĩa, cá Ông Tiên, cá Rô, Diêu Hồng,… trong đó thì cá Phượng Hoàng và cá Dĩa là dòng cá cảnh hơi khó nuôi nhưng bù lại thì nhan sắc cũng […]