Select Page

Tác Giả

Pao Pevil, đó không phải là tên thật của tôi. Đương nhiên, tôi cũng không muốn ai biết tên thật của tôi, tôi bao nhiêu tuổi, vì tôi chỉ muốn chia sẻ những công trình nghiên cứu, các tài liệu, bài viết tôi sưu tầm cho mọi người có cùng chí hướng, đam mê, còn những thông tin cá nhân khác, xin được giữ lại.

Từ “Pao” có thể xem đó là cái tên, nó là từ lóng từ tên thật của tôi. Còn từ “Pevil”, có hơi chút khó hiểu hơn vì nó không có trong bất cứ từ điển nào cả và nó cũng là một từ bí mật của tôi. Từ đó nói đúng đến bản chất của con người tôi, và cuộc sống của tôi. Tôi bắt đầu lấy tên này từ những tháng nào đó của năm 2013, tôi lấy tên này để dễ dàng đăng ký các tài khoản ở Deep Web, và lấy tên đó làm bút danh cho những bài viết của tôi. Sau đó, tôi bắt đầu đăng ký sở hữu tên miền: paopevil.com vào năm 2017, tôi quyết định chia sẻ mọi đam mê cháy bỏng, mọi công trình nghiên cứu của tôi lên tên miền đó. Trang web là một quyển sổ lớn của tôi, chứa đựng mọi thông điệp tôi nghiên cứu được và bí mật trong nó còn nhiều hơn thế nữa.

Tôi không thích kết bạn, nhưng tôi lại thích chia sẻ với người khác những gì tôi đã biết, do đó ai cũng có thể giao tiếp với tôi nhưng không ai là bạn với tôi, tôi thích làm bạn với động vật hơn, vì ở chung với chúng tôi không cần lúc nào cũng phải dè chừng. Tôi không khó để gần gũi, nhưng sẽ rất tàn độc khi tôi bắt đầu gần gũi với một ai đó. Tôi rất thích đi săn.

Tôi có nhiều đam mê, có nhiều dự định, một trong số đó là trang web này. Thứ tôi đam mê nhất là hiểu được Bóng tối có thứ gì trong đó, nó đang phá hủy mọi vật do ánh sáng tạo ra hay nó đang bảo vệ một thứ gì đó khỏi ánh sáng. Tôi thích trong bóng tối, vì trong đó tất cả mọi người đều bình đẳng.