zero net là gì và tại sao nên sử dụng nó

Zero Net là gì và tại sao nên sử dụng nó?

by Pao Pevil
64 views

Ngoài Tor, chắc chắn sẽ có nhiều hệ thống Deep Web khác đang hoạt động. Tor có sẵn tính tiện dụng, bảo mật; thì Zero Net mà tôi chuẩn bị giới thiệu sẽ sử dụng hệ thống P2P và kiểu mã hóa Bitcoin sẽ mang đến trãi nghiệm sử dụng Deep Web mới. Hãy xem tính ưu điểm, nhược điểm của Zero Net ở phần dưới.

Zero Net là gì?

Zero Net là một mạng người dùng ngang hàng (peer-to-peer). Nó dựa trên ý tưởng máy tính phi tập trung (Decentralized Computing). Trên thời hiện đại ngày nay, máy tính để bàn hay Laptop đều là những công cụ cần thiết của mỗi người, cũng như điện thoại và chúng còn có thể làm nhiều việc hơn cả điện thoại thông minh. Nhưng nó vẫn còn nhiều “thời gian nhàn rỗi”. Một hệ thống phi tập trung là cố gắng sử dụng tiềm năng của các hệ thống này để tăng tính hiệu quả.

Peer-to-Peer Web Hosting là gì?

Lưu trữ web dạng ngang hàng là một mô hình trong đó hệ thống mạng ngang hàng được sử dụng để lưu trữ các mã nguồn của web. Không giống như mô hình máy chủ – máy khách thông thường của Web Hosting, dữ liệu sẽ được truyền từ máy chủ tới máy khách, còn mạng ngang hàng sử dụng các máy ngang hàng hoặc máy của người dùng để phân phối các nội dung web. Trong trường hợp của mô hình P2P, nội dung web được phân phối chủ yếu thông qua bộ nhớ đệm (caches) hoặc mạng phân phối nội dung (content delivery networks). Bộ nhớ đệm web lưu trữ nội dung các nội dung của website sau đó sẽ phân phối chúng cho những người dùng khác.

Ưu điểm của việc sử dụng Peer-to-Peer Web Hosting

Lưu trữ web dạng P2P mất ít thời gian để thiết lập, cài đặt. Chi phí thiết lập kết nối P2P tương đối ít hơn mô hình máy chủ – máy khách vì trong mô hình P2P, không cần máy chủ làm trung tâm phân phối dữ liệu. Mỗi máy tính trên mỗi nút, sẽ hoạt động như một máy chủ và máy khách cùng một lúc.

Nhược điểm khi sử dụng mạng P2P

Các lỗ hổng bảo mật của mạnh P2P nhiều hơn so với kiểu kết nối máy chủ – máy khách. Trong mạng P2P, máy tính có thể được truy cập mọi lúc và mọi nơi. Trong các sự kiện bảo mật, các bản vá sẽ phải áp dụng riêng cho từng máy tính. Do thiếu máy chủ tập trung, dữ liệu sẽ không bị hạn chế và không bị kiểm soát. Vì không có hệ điều hành trung tâm, nên việc sao lưu, khôi phục và tính sẵn sàng của dữ liệu không bị giới hạn.

Tại sao nên sử dụng Zero Net

Zero Net sử dụng mô hình mạng P2P để chia sẻ và xuất các dữ liệu, nội dung web. Vì nó không có máy chủ tập trung, nội dung từ máy tính của bạn sẽ được chuyển trực tiếp đến người dùng khác. Vì nó không có máy chủ tập trung, nội dung từ máy tính của bạn được chuyển trực tiếp đến người dùng khác. Mô hình chia sẻ mạng P2P, giúp cho Zero Net không bị hạn chế, cũng như câu nói “Dữ liệu không thuộc về nơi nào, vì nó có ở khắp mọi nơi”. Khi bạn truy cập vào một website trong Zero Net, đồng thời bạn cũng đang lưu trữ nó. Điều này loại bỏ tính cần thiết của một máy chủ trung tâm, do đó loại bỏ được chi phí lưu trữ. Các trang web có thể được truy cập bất cứ lúc nào, vì nó không phụ thuộc vào máy chủ trung tâm nữa. Ngoài ra, Zero Net sử dụng kiểu mã hóa Bitcoin để lưu trữ các mật khẩu.

Zero Net được xây dựng bằng Python và nguồn mở hoàn toàn. Nó thay thế hoàn toàn cho các trang web có địa chỉ IP, định dạng bởi khóa công khai, khóa riêng để cho phép người dùng đăng ký và sử dụng nội dung website.

Mặc dù Zero Net cung cấp cho chúng ta những lợi thế của một mạng phi tập trung, nhưng nó cũng có những nhược điểm. Nếu một máy trong mạng không cập nhật các bản vá lỗi, nó có thể là nguy cơ cho tính bảo mật. Trong mô hình máy khách – máy chủ, mặc dù máy chủ theo dõi và quản lý tính khả dụng của nội dung, nhưng nó làm cho nội dung có tính ổn định hơn. Trong mạng P2P, cần ít nhất một máy tính hoạt động để nội dung khả dụng, điều này gây ra tính không đáng tin cậy về sự sống còn của nội dung.

Tham khảo bản tiếng Anh tại Data.

You may also like

Leave a Reply