Site icon Pao Pevil

Xin chào Hacking và Unix

giới thiệu hacking và unix

Tôi đã từng muốn gôm tất cả nghiên cứu của mình vào một trang web là paopevil.com, nhưng gần đây tôi nhận thấy nó không còn hiệu quả nữa. Vì tôi thích nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực như IT, tâm linh và sinh vật cảnh, nếu tất cả nội dung cùng chung một trang web thì tôi rất dễ quản lý nhưng nội dung của tôi rất loãng. Ví dụ một anh chàng thích nuôi cá cảnh, thì anh ta có thể không thích xem những bài viết về IT hay tâm linh, điều đó có thể khiến anh ta rối hơn khi vào trang web của tôi, tôi muốn ưu tiên trãi nghiệm người dùng hơn mọi điều khác. Và tôi cũng không thể tối ưu tốt cho trang web của mình với quá nhiều từ khóa và dữ liệu không liên quan đến nhau.

Vì thế, tôi đã chuyển tất cả bài viết về tâm linh, huyền bí sang một tên miền mới, sang một website khác để tôi có thể tối ưu hóa tuyệt đối cho từng trang. Tôi đã tạo thêm hai mục là Hacking và Unix tại paopevil.com.

Vẫn không bao giờ quên cảm ơn các bạn, những người đã âm thầm ủng hộ và giúp tôi có niềm cảm hứng sáng tác.

Exit mobile version