Tôi có thể tìm kiếm danh sách website Deep Web ở đâu?

by Pao Pevil
93 views

Có rất nhiều cách. Ví dụ, bạn có thể tìm kiếm ngay trên trang web của tôi.

Xem thêm: Tổng hợp link Deep Web 2018

Nếu bạn đã sử dụng Tor Browser, thì có nhiều trang web trên Tor được thiết kế chỉ để chia sẻ những liên kết. Dưới đây là một trong số chúng:

http://jdpskjmgy6kk4urv.onion/ – Chào mừng đến với Dark Web Links and More! Trang web này không chỉ chia sẻ liên kết như những trang web khác mà còn là công cụ tìm kiếm. Công cụ tìm kiếm đó đây: http://bznjtqphs2lp4xdd.onion/. Để bạn có thể hiểu rằng có nhiều liến không còn hoạt động, điều đó là bình thường với Tor.

http://cratedvnn5z57xhl.onion/The Onion Crate Reboot – Tôi nghĩ một số trang trong trang web này giới thiệu là Scam. Nhưng nếu bạn chỉ thích khám phá, thì hãy tiếp tục. Tôi luôn tuân theo phương châm, “Bất cứ cái gì có vẻ quá tốt thì phần nhiều là Scam!”.

http://darkdirmpmoq3uur.onion/DarkDir – Đây cũng là một trang web chưa các danh mục liên kết, nhưng nó được sắp xếp thành các danh mục và cũng có các mô tả chính xác về các trang web. Cảnh báo: có một số tài liệu đáng lo ngại được liệt kê ở đây.

http://hss3uro2hsxfogfq.onion/not Evil – Đây là công cụ tìm kiếm các trang web .onion, nó còn được gọi là “Google của Tor”. Công cụ này hiện ra nhiều kết quả với thời gian nhanh và chính xác. Tuy nhiên, nó vẫn sẽ hiện những thứ đáng lo ngại, nó phụ thuộc vào những gì bạn tìm kiếm.

http://zlal32teyptf4tvi.onion/Fresh Onions – Đây là công cụ “thu thập” các trang web .onion mới. Nhưng không phải tất cả đều trực tuyến, chúng chỉ định những trang web nào đang hoạt động bằng cách tô sáng màu xanh, còn những trang web nào ngoại tuyến thì chúng sẽ tô màu đỏ, cảnh báo.

Ngay cả trên clearnet, bạn cũng có thể tìm kiếm các trang .onion cơ bản như Hidden Wiki. Nhưng không phải tất cả chúng đều hoạt động, nhưng bạn cũng có thể thử truy cập chúng và xem điều gì sẽ xảy ra. tôi đã có nhiều may mắn khi tìm được những trang web hiếm bằng các công cụ tìm kiếm, các trang lưu trữ liên kết ở Tor.

Tôi phải thêm một chi tiết sau. Nếu bạn lần đầu tiên sử dụng Tor thì tôi nên nói với bạn rằng có thể Tor sẽ khiến bạn thất vọng, vì chúng y như Internet vào đầu những năm 00.

Cover: Photo by Rejin V R on Unsplash

You may also like

Leave a Reply