Sống hạnh phúc với năm nguyên tắc

by Pao Pevil
55 views

Năm nguyên tắc sống hạnh phúc

 • Yêu bản thân.
 • Làm việc tốt.
 • Luôn luôn tha thứ.
 • Không làm tổn thương ai.
 • Hãy tích cực.

Năm nguyên tắc thiết lập mục tiêu SMART

 • Specific: Cụ thể, dễ hiểu.
 • Measurable: Đo lường được.
 • Attainable: Có thể đạt được.
 • Relevant: Thực tế.
 • Time-bound: Có thời hạn.

VD: Thức dậy trước 5h mỗi buổi sáng trong 21 ngày.

Tối ưu hóa thời gian theo 40-30-20-10

 • 40% thời gian vào những việc quan trọng nhất.
 • 30% thời gian làm những việc quan trọng thứ hai.
 • 20% thời gian làm những việc quan trọng thứ ba.
 • 10% thời gian làm tất cả mọi thứ kết hợp lại.

Luyện tư duy sáng tạo theo Kỹ thuật “6 chiếc mũ tư duy”

Hãy lần lượt “đội” 6 chiếc mũ để đánh giá vấn đề. Mỗi lần đội mũ tức là bạn lại chuyển sang một cách tư duy mới.

 • Mũ trắng – đánh giá vấn đề một cách khách quan, dựa trên những dữ kiện có sẵn.
 • Mũ đỏ – đánh giá vấn đề dựa trên trực giác và cảm xúc. Hãy cố gắng đoán biết cảm xúc của người khác thông qua những phản ứng của họ và cố gắng hiểu được những phản ứng tự nhiên của những người không hiểu rõ lập luận của bạn.
 • Mũ đen – đánh giá vấn đề theo góc nhìn tiêu cực, cẩn trọng và e dè.
 • Mũ vàng – suy nghĩ một cách tích cực.
 • Mũ xanh lá cây – tư duy tự do và cởi mở.
 • Mũ xanh dương – người chủ tọa kiểm soát tiến trình cuộc họp.

You may also like

Leave a Reply