Select Page

Vấn đáp về Quốc Dân đại hội – 1945

Quyển sách là tệp tập hợp những câu hỏi và trả lời liên quan đến Chính phủ mới của nước Việt Nam, sách được xuất bản năm 1945. Lúc này Việt Nam không được cai trị bởi lỗi cũ nữa mà nước Việt Nam đã là một nước dân chủ, nghĩa là một nước trong đó dân làm chủ. Mọi quyền hành đều đặt vào tay nhân dân. Dân chọn những người thay mặt để trông nom việc nước.

Category: Tags: ,

Reviews

Be the first to review “Vấn đáp về Quốc Dân đại hội – 1945”

Your email address will not be published.