Select Page

Privacy Policy

Chính sách bảo mật này được biên soạn để phục tốt hơn cho những người quan tâm đến thông tin cá nhân trực tuyến (PII) của họ. PII, như được mô tả trong luật Bảo mật thông tin cá nhân và Bảo mật thông tin của Hoa Kỳ, là thông tin riêng, cá nhân hoặc các thông tin khác để xác định, hoặc tìm một người hay xác định danh tính người đó. Vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi thật cẩn thận, để hiểu rõ hơn cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên trang của chúng tôi như thế nào.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của những người vào trang của chúng tôi?

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào từ khách truy cập của chúng tôi hoặc với các thông tin liên quan về bạn.

Khi nào chúng tôi thu thập thông tin của bạn?

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn khi bạn đăng ký trên Website của chúng tôi, đăng ký nhận bản tin, sử dụng Live Chat hoặc bạn nhập thông tin cần thiết trên trang của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được từ bạn khi bạn đăng ký, mua hàng, đăng ký bản tin của chúng tôi, trả lời cuộc khảo sát hay tiếp thị, lướt web hoặc sử dụng một số tính năng khác trên trang, như sau:

  • Cải tiến trang Web của chúng tôi để phục vụ bạn tốt hơn.
  • Gửi email định kỳ cho bạn khi có bài viết mới hoặc sản phẩm ha dịch vụ mới.
  • Theo dõi tình hình trả lời của bạn sau khi bạn đã liên hệ qua Live Chat, Email hay mạng xã hội.
  • Cung cấp một số tiện ích, thông tin hỗ trợ bạn.

Chúng tôi cam đoan sẽ không bán, chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin cá nhân của bạn vì mục đích thương mại vi phạm cam kết của chúng tôi ghi trong chính sách bảo mật này.

Vậy, Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn ?

Website của chúng tôi được cập nhật thường xuyên, để vá các lỗi bảo mật, xử lý các lỗ hỏng bảo mật, để giúp chuyến tham quan Website của bạn được an toàn mỗi ngày.

Chúng tôi sử dụng hệ thống quét Malware thường xuyên.

Thông tin cá nhân của bạn được chứa trong cơ sở dữ liệu an toàn và chỉ có thể được truy cập bởi quản trị viên hệ thống, đặc biệt với các hệ thống như vậy thì giữ bí mật thông tin cao hơn nữa. Ngoài ra, các thông tin nhạy cảm/thẻ tín dụng mà bạn cung cấp được mã hóa thống qua công nghệ SSL (Secure Socket Layer).

Chúng tôi dùng nhiều phương pháp, phương tiện để bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của bạn.

Tất cả giao dịch, thông tin được xử lý thông qua nhà cung cấp Gateway cho đó chúng không được lưu trong máy chủ của chúng tôi.

Recent Tweets