Select Page

Người học bùa chú cần lắng nghe

Người học bùa chú cần lắng nghe

Những lời răng dạy như những quy định khi chúng ta học bùa chú. Ở thời đại công nghệ như hiện nay để nhìn thấy bùa chú thật sự là rất khó, cho nên chúng ta chỉ có thể tu học để tự mình kiểm chứng. Do đó những lời răng dạy này như những quy định ngầm của chúng ta.

  • Thánh Tổ thì không đặt điều để thầy bày lễ vật,
    Thầy không được lợi dụng ý Thánh Tổ để lấy lễ vật làm của riêng.
  • Thấy người có của tiền thầy đừng sáng mắt,
    Thấy người không của tiền thầy đừng ngoãnh mặt đi.

Đức Thái Thượng Lão Quân dạy rằng: Người muốn thành công trong việc tu luyện bùa chú không được nói lời hung ác, sỉ nhục khinh thường các bậc Tiên Thánh, thầy tổ, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, anh em, họ hàng, con cháu, bạn hữu láng giềng. Nếu người còn tâm tánh đó mà hành trì bùa chú thì không linh nghiệm.

Bùa chú là vật linh chỉ có người Thành Tâm Cần Cầu mới cho. Chớ vì nợ tình cảm, vì sợ uy quyền hay vì tư lợi mà ban phát.

Là thầy bùa không ăn uống đồ vong quỷ, không nằm ngồi bừa bải, không cười giởn, ăn nói vô ý.

Trong lúc vẽ bùa, niệm chú phải cầu khẩn Tam Vị Thánh Tổ luôn gia hộ hoặc tưởng nhớ đến người Thầy đã dạy cho mình đang đứng trước mặt, không được để tâm nghĩ đến tiền của, vật thực, nữ nhân hay có tà ý khác.

Đức Thánh Mẫu Cửu Thiên Huyền Nữ dạy rằng: Người bị vong hồn ma quỷ phá hại do không đủ tu đức, đã tạo nhiều nghiệp dữ, nay phải trả quả báo, là pháp sư chân chánh, nhân đức, phải thấu rõ hoàn cảnh, nổi lòng của các vong hồn, ma quỷ đang có nhiều sự u uẩn. Không ỷ mình học phép tài cao, cũng không vì lợi lộc của thế gian mà lại ra tay yểm sát, dù vô tình hay cố ý làm cho vong hồn ma quỷ hay gặp thêm hoàn cảnh khốn cùng thì oan khiên không biết đến bao giờ mới được giải thoát, hậu quả đó ngàn đời sau của pháp sư phải trả, thật khó lường.

Cũng vì thế nên mong các vị pháp sư trẻ tuổi như sau: Bùa chú ác không thể hại được người chân chánh, dùng đến bùa chú, dùng đến bùa chú ác chỉ để cái Hối những kẻ tà tâm, gian ác, bất hiếu, vô lương, nếu cần phải dùng đến cái ác (Như bùa chú trừ ác) để bắt buộc những kẻ đã làm những việc “Quá độc ác” phải phục thiện, phải tự thừa nhận tội lỗi do chính họ đã gây ra, phải hồi tâm tỉnh trí, làm điều ngay lẻ phải, để trở thàng người hiền lương nhân đức. Cho dù các bậc Tiên Thánh, hay con người, các loài ma quỷ, oan hồn đang phiêu bạt trên dương gian, cho đến tận chín tầng Địa Ngục đều phải thấu rõ điều này “Chánh – Tà không cùng tồn tại” – Đó là Thiên Ý.

Content Protection by DMCA.com

About The Author

Pao Pevil

Cuộc sống này đối với tôi là màu đen tối vô tận. Đen tối đó che chở, bảo vệ và tôi tôn thờ nó. Ánh sáng có thể cho chúng ta sự sống, nhưng đêm tối mới cho chúng ta sự vĩnh hằng. Máu thịt tôi là Quỷ dữ, tôi muốn sống với cội gốc của mình. Linh hồn tôi là Bóng tối, tôi muốn là chính tôi.

Leave a Reply