Select Page

Nghiên cứu về Tình dục – Tình dục học

Nghiên cứu về Tình dục – Tình dục học

Tình dục học là một ngành nghiên cứu về tình dục đề cập đến những vấn đề liên quan đến hành vi tính dục của con người. Có liên quan đến nhiều ngành nghiên cứu khác như: xã hội học, văn hóa học, lịch sử, phụ nữ, tôn giáo, triết học, sinh học,…

Khoa học nghiên cứu này được hình thành vào khoảng giữa thế kỷ 20 để tìm hiểu về hành vi tính dục của loài người nhằm giải thích một số hiện tượng, hành vi tình dục khác nhau như nhận dạng, định hướng, sở thích tình dục dưới khía cạnh văn hóa, định kiến xã hội, quyền lực, bất bình đẳng giới, phân biệt chủng tộc,… nhằm hướng tới công bằng xã hội và hạn chế các bệnh lây truyền qua tình dục.

Cần phải phân biệt rõ giữa Tình dục học (Sexology) và các Nhà nghiên cứu tính dục (Sexologist), chuyên thực hiện các thí nghiệm sinh học liên quan đến bộ phận sinh dục.

Lịch sử hình thành Tình dục học

Nghiên cứu về tình dục và tính dục có thể được bắt nguồn từ thời Hy Lạp cổ đại ở phương Tây và ở phương Đông thậm chí còn sớm hơn nữa. Trong suốt lịch sử, điểm nhấn mạnh trong nghiên cứu Tình dục học là tập trung vào các kết quả mà tình dục mang lại, hơn là sự trải nghiệm trong tình dục. Các lĩnh vực được ưu tiên nghiên cứu là sinh sản ở con người và sức khỏe tình dục, mối quan hệ của con người, phản ứng tình dục của con người, tội phạm tình dục, phản ứng tình dục của con người, khoái cảm và sự thỏa mãn trong tình dục cũng được nghiên cứu gần đây.

Từ thời Cổ đại đã có nhiều sách viết về tình dục như Ovid’s Ars Amatoria, Kama Sutra của Vatsyayana, the Ananga Ranga and The Perfumed Garden for the Soul’s Recreation. Nghiên cứu về gái mại dâm ở Paris vào năm 1830, được tính là những công trình nghiên cứu về Tình dục đầu tiên.

Bất chấp quan điểm đàn áp của xã hội về Tình dục trong thời đại Victoria, phong trào giải phóng tình dục bắt đầu vào cuối thế kỷ XIX ở Anh và Đức. Năm 1886, Richard Freiherr von Krafft-Ebing xuất bản Psychopathia Sexualis, công trình này đã thiết lập một bộ môn nghiên cứu về tình dục.

Hình ảnh chân dung Havelock Ellis (1859-1939)

Scientific Identity, Portrait of Havelock Ellis, Original photograph 1923

Ở Anh, cha đẻ của ngành tình dục học kiêm nhà nghiên cứu tính dục học là Havelock Ellis, ông đã thách thức những cấm kỵ trong thời đại của ông liên quan đến thủ dâm và tình dục đồng giới, đồng thời cách mạng hóa quan niệm về tình dục ở thời của ông. Tác phẩm nổi tiếng của ông là Sexual Inversion, xuất bản năm 1897, mô tả các mối quan hệ của nam giới đồng tính. Ellis đã viết các nghiên cứu khách quan về đồng tính (thuật ngữ này do Karl-Maria Kertbeny đặt ra), vì ông không mô tả nó là một căn bệnh, trái đạo đức hay tội phạm. Tác phẩm này nói rằng tình yêu đồng giới vượt qua những điều cấm kỵ về tuổi tác cũng như về giới tính. Bảy trong hai mươi mốt nghiên cứu của ông là về các mối quan hệ đồng giới. Ông cũng nghiên cứu hình thành các khái niệm về tâm lý như autoerotism and narcissism, cả hai định nghĩa này được phát triển thêm bởi Sigmund Freud.

Ellis cũng đi tiên phong trong việc nghiên cứu về chuyển giới, cùng với Magnus Hirschfeld người Đức. Ông đã mô tả nó tách biệt và khác biệt với đồng tính. Ông đồng ý các nghiên cứu của Hirschfeld, nhưng không đồng ý với thuật ngữ của Hirschfeld đề ra, vào năm 1913, Ellis đề xuất thuật ngữ nghịch đảo giới tính bằng thẩm mỹ (sexo-aesthetic inversion) để mô tả hiện tượng này.

Và sau này, các nghiên cứu về tình dục học đã được phát triển lớn hơn, nhiều hơn và thông qua internet để thực hiện các khảo sát về quan niệm giới tính.

About The Author

Pao Pevil

Cuộc sống này đối với tôi là màu đen tối vô tận. Đen tối đó che chở, bảo vệ và tôi tôn thờ nó. Ánh sáng có thể cho chúng ta sự sống, nhưng đêm tối mới cho chúng ta sự vĩnh hằng. Máu thịt tôi là Quỷ dữ, tôi muốn sống với cội gốc của mình. Linh hồn tôi là Bóng tối, tôi muốn là chính tôi.

Leave a Reply

Nhận tin mới

Nhận bài viết, thông tin mới qua Email bằng cách nhập Email của bạn vào ô dưới.

Sản phẩm khác

Logo Sách Cũ Org

SachCu.Org - Nghiên cứu sách cũ, lịch sử và nghệ thuật xưa.Logo AquaFish Org

AquaFish.Org - Nghiên cứu về Sinh cảnh động thực vật, thủy sinh.Logo God Codex

GodCodex.Org - Nghiên cứu về Quỷ học, Siêu nhiên và ma thuật cổ xưa.