Select Page

mDNSResponder.exe/Bonjour là gì?

mDNSResponder.exe/Bonjour là gì?

Khi bạn tìm kiếm khái niệm này, có lẽ bạn đang khó hiểu về chương trình mDNSResponder.exe đang chạy trong Task Manager, bạn không biết bạn đã làm gì mà nó được bật lên và nó đang chiếm một phần bộ nhớ của bạn, nhưng nó lại xuất hiện trong mục Add/Remove Programs trong Control Panel. Vậy chương trình mDNSResponder.exe có liên quan gì đến Bonjour và Bonjour là gì?

ứng dụng mDNSResponder.exe trong Task Manager

Ứng dụng mDNSResponder.exe trong Task Manager

Chương trình mDNSResponder.exe hay thư mục Bonjour là gì?

Cũng giống như ứng dụng “Zero Configuration Networking” của Apple, được tự động cài đặt bởi iTunes; thì chương trình mDNSResponder.exe nằm trong thư mục Bonjour cũng tự cài đặt bởi Windows Services.

Nếu bạn đang thắc mắc tại sao iTunes có thể làm việc với phần mềm khác trong cùng một hệ thống mạng cục bộ, Bonjour chính là ông trùm đứng sau.

Xem thêm: Hội kín ở Deep Web

Có cả đống ứng dụng khác nhau như Pidgin, Skype, và Safari được dùng để kết nối trong cùng một hệ thống. Nó hoạt động như một Windows Services, có thể thấy được nếu bạn tìm đến danh sách services (hoặc gõ lệnh services.msc vào ô tìm kiếm). Cách này giúp bạn ngưng hoạt động phần mềm bất cứ lúc nào.

Bật/tắt dịch vụ Bonjour trong cửa sổ Services

Bật/tắt dịch vụ Bonjour trong cửa sổ Services

Bình thường nó sẽ không xuất hiện ở mục Add/Remove Programs nên bạn không thể gỡ cài đặt theo cách thông thường. Nhưng may mắn là bạn vẫn có thể gỡ mDNSResponder.exe nếu muốn, chỉ là nó sẽ giới hạn một vài chức năng của những ứng dụng đi kèm.

Lưu ý: Không nên gỡ Bonjour nếu bạn sẽ sử dụng iTunes để chia sẻ thư viện hay bất kỳ tính năng nào của ứng dụng liên quan đến nó.

Phương pháp để gỡ tạm thời

Đầu tiên, Bonjour có thể được tắt đi mà không cần phải gỡ bỏ – vào mục Services, click đúp chuột vào phần mềm sau đó chuyển trạng thái Startup sang Disabled.

Đây là lựa chọn tốt nhất, vừa tối ưu bộ nhớ mà chương trình có thể bật lại bất cứ lúc nào khi cần.

Phương pháp để gỡ vĩnh viễn

Khi đã chắc chắn sẽ xóa vĩnh viễn, có cách làm vô cùng đơn giản. Mở Command Prompt ở chế độ admin (click chuột phải và chọn Run as Administrator), rồi thay đổi trực tiếp cài đặt, thông thường thì như này:

\Program Files\Bonjour

Sử dụng hệ điều hành Vista hoặc Windows 7 bản x64, bạn sẽ phải vào thư mục Program Files (x86). Ở đó, gõ lệnh sau:

mDNSResponder.exe /?

Chạy lệnh gỡ Bonjour trong CMD

Chạy lệnh gỡ Bonjour trong CMD

Chạy tiếp câu lệnh sau để gỡ vĩnh viễn ứng dụng:

mDNSResponder.exe –remove

chạy lệnh gỡ Bonjour trong cmd

Bạn sẽ nhận được thông báo rằng service đã được gỡ bỏ (Nhắc lần nữa là bạn cần phải mở Command Prompt ở chế độ Administrator).

Bạn cũng có thể xóa hết dữ liệu DLL trong thư mục bằng cách trực tiếp đổi tên như sau:

ren mdnsNSP.dll mdnsNSP.blah

Bạn nên xóa toàn bộ thư mục nếu có thể.

Cài đặt lại mDNSResponder.exe

Sau khi xóa và gặp trục trặc với vài ứng dụng của bạn, bạn có thể cài đặt lại Bonjour theo các lệnh sau:

mDNSResponder.exe –install

Bạn nên đổi tên tệp thay vì xóa vĩnh viễn chúng, để khi cần thì bạn chỉ việc đổi tên lại hoặc bật lại, và bây giờ bạn sẽ vào trang của Apple và tải Bonjour lại lần nữa: https://bonjour.vi.softonic.com/download

About The Author

Pao Pevil

Cuộc sống này đối với tôi là màu đen tối vô tận. Đen tối đó che chở, bảo vệ và tôi tôn thờ nó. Ánh sáng có thể cho chúng ta sự sống, nhưng đêm tối mới cho chúng ta sự vĩnh hằng. Máu thịt tôi là Quỷ dữ, tôi muốn sống với cội gốc của mình. Linh hồn tôi là Bóng tối, tôi muốn là chính tôi.

Leave a Reply

Recent Tweets