Select Page

Bùa Chú

Xưa nay chúng tôi vẫn để ý đến mọi môn Khoa Học huyền bí, nhất là môn Pháp Thủy. Chẳng cần phải nói thì ai nấy cũng đều biết rằng Pháp Thủy (nhiều người gọi là Phù Thủy) vốn là do đạo Lão mà có, nhưng gần đây, bị khoa học phương tây tràn lấn, môn này hầu như bị đàn áp mất vậy.

Cuốn sách này sẽ nói đến một số thuật huyền bí của các nhà Pháp Thủy xưa truyền miệng để lại, nhưng nếu bạn thực hành đủ tinh tấn thì sẽ gặt hái được một số thành công và nhìn thấy được một số điều huyền môn xung quanh phép mà bạn làm.