Select Page

Bản thảo Voynich

Bản thảo Voynich là một cuốn sách chép tay có hình minh họa được viết bằng một hệ chữ viết chưa từng được ghi nhận trước đó trong lịch sử nhân loại. Bằng cách tính tuổi bằng cacbon phóng xạ, người ta xác định rằng bản thảo Voynich xuất hiện vào khoảng đầu thế kỷ 15 (giai đoạn 1404-1438) và có thể đã được viết ở miền Bắc nước Ý trong thời kỳ Phục hưng. Tên bản thảo được đặt theo tên của Wilfrid Voynich, một nhà buôn sách người Ba Lan đã mua bản thảo này vào năm 1912. Toàn bộ bản thảo được viết trên giấy da bê. Dù bị thiếu vài trang nhưng vẫn còn hơn 240 trang sách được lưu lại. Ngôn ngữ trong bản thảo được viết từ trái sang phải, hầu hết các trang đều có các hình minh hoạ hoặc biểu đồ. Một số trang là những tờ có thể gấp lại.

Category: Tag:

[su_members message=”Tài liệu chỉ dành cho thành viên nội bộ, dùng cho mục đích nghiên cứu. Vui lòng %login%.” color=”#ff5d00″ login_text=”đăng nhập” login_url=”https://paopevil.com/login/”]https://drive.google.com/file/d/1B5kwz8hkdoHbSefFJqhiPPF5kaZbvyRZ/view?usp=sharing[/su_members]