Select Page

Khoảng nhỏ

Khoảng nhỏ

Những điều nhỏ nhoi sau những mệt mỏi, ngoài gia đình thì đây là tất cả.

About The Author

Pao Pevil

Cuộc sống này đối với tôi là màu đen tối vô tận. Đen tối đó che chở, bảo vệ và tôi tôn thờ nó. Ánh sáng có thể cho chúng ta sự sống, nhưng đêm tối mới cho chúng ta sự vĩnh hằng. Máu thịt tôi là Quỷ dữ, tôi muốn sống với cội gốc của mình. Linh hồn tôi là Bóng tối, tôi muốn là chính tôi.

Leave a Reply

Recent Tweets

  • RT @classoalcala: Terminando el tercer muestreo sobre Macarenia clavigera en Caño Cristales, sierra de La Macarena. Gracias Comunidad La Ca…
  • RT @home_assistant: Happy birthday Firefox! 15 years is a great milestone. Keep it up and keep users data private! ❤️ https://t.co/FdcSrwQp…
  • RT @Ghostery: Earlier this week Apple updated the privacy section of their website.The new site offers clear information about the data pro…