Select Page

Khái niệm về các hiện tượng dị thường

Khái niệm về các hiện tượng dị thường

Thuật ngữ hiện tượng dị thường bao hàm một nội dung phong phú, từ những hiện tượng siêu nhiên trong các chủ đề tôn giáo (như hiện tượng dấu Chúa hay tấm vải liệm Turin) cho đến những lý thuyết mang tính cách mạng trong khoa học mà lúc đầu ít người thấu hiểu nên cho đó là dị thường (chẳng hạn như thuyết tương đối của Einstein).

Khái niệm về hiện tượng dị thường

Ở đây, tác giả chỉ giới hạn khái niệm dị thường trong một số hiện tượng lạ chưa có lời giải thích thỏa đáng bằng khoa học như hiện tượng thần giao cách cảm, thấu thị, tiên tri, viễn di sinh học, nói chuyện với người chết, luân hồi, xuất hồn, ma nhập, cầu hồn, đĩa bay, giấc mơ,… Tất cả các hiện tượng trên – dù dị thường – đều là những hiện tượng đã và đang xảy ra trong hiện thực khách quan. Vấn đề là ở chỗ nhìn nhận, lý giải hiện tượng dưới lăng kính khoa học hay gán ghép nó cho lực lượng huyền bí.

khái niệm hiện tượng dị thường

Theo tôi, đã có bốn quan điểm đánh giá các hiện tượng như sau:

  1. Không thừa nhận hiện tượng vì thấy chúng dường như trái ngược với khoa học.
  2. Thừa nhận có hiện tượng xảy ra nhưng gắn chúng với niềm tin duy tâm như linh hồn, sự sống sau cái chết,…
  3. Xem khoa học hiện hành không có khả năng giải thích, nên tìm kiếm các lý thuyết mới như trường sinh học, năng lượng sinh học, nhân điện,…
  4. Giải thích chúng bằng các quan điểm hiện đại của khoa học, từ các khoa học tự nhiên, cho tới các khoa học xã hợi và nhân văn.

Theo quan điểm của Trung Quốc, linh hồn con người được cấu thành từ nhiều vía và phách, cụ thể là ba hồn bảy vía tại bài viết: Ảnh hưởng của ba hồn và bảy vía đối với cơ thể con người – Phần 1.

Từ bốn quan điểm đánh giá trên, chúng ta có thể xem các hiện tượng dị thường hay các hiện tượng lạ là tập hợp nhiều hiện tượng phức tạp, từ các chủ đề tín ngưỡng – tôn giáo (như thần thánh, ma quỉ, thiên đường, địa ngục…) cho tới các lý thuyết khoa học mới mà ban đầu người ta chưa hiểu nên bị xem là dị thường.

Các hiện tượng lạ là tập hợp nhiều hiện tượng phức tạp, từ các chủ đề tín ngưỡng – tôn giáo (như thần thánh, ma quỉ, thiên đường, địa ngục…) cho tới các lý thuyết khoa học mới mà ban đầu người ta chưa hiểu nên bị xem là dị thường. Do vậy những hiện tượng là vật lý hay hóa học hay bất cứ ngành học nào không giải thích được đều cho là dị thường.

Khí công, ngoại cảm, giao tiếp với cõi âm, những điềm báo trước qua giấc mơ, thậm chí cả những đĩa bay trên bầu trời và… đều được xem như là những dị thường. Để nghiên cứu làm rõ từng khúc mắc của các bạn, tôi sẽ trình bày nhiều khái niệm liên quan đến những hiện tượng dị thường qua những bài viết sau này, để bạn tiện theo dõi và nghiên cứu.

Content Protection by DMCA.com

About The Author

Pao Pevil

Cuộc sống này đối với tôi là màu đen tối vô tận. Đen tối đó che chở, bảo vệ và tôi tôn thờ nó. Ánh sáng có thể cho chúng ta sự sống, nhưng đêm tối mới cho chúng ta sự vĩnh hằng. Máu thịt tôi là Quỷ dữ, tôi muốn sống với cội gốc của mình. Linh hồn tôi là Bóng tối, tôi muốn là chính tôi.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Khái niệm trường sinh học trong vật lý - Deviland - […] Paranormal […]

Leave a Reply