Select Page

Đức Phật trong tiểu cảnh bán cạn

Đức Phật trong tiểu cảnh bán cạn

Việc đưa những hình tượng tâm linh vào Bán cạn như một cách để tạo lại sự thâm sâu bí hiểm của rừng rậm, hay diễn tả về một nền văn minh đã mất trong sâu thẩm rừng già.

About The Author

Pao Pevil

Cuộc sống này đối với tôi là màu đen tối vô tận. Đen tối đó che chở, bảo vệ và tôi tôn thờ nó. Ánh sáng có thể cho chúng ta sự sống, nhưng đêm tối mới cho chúng ta sự vĩnh hằng. Máu thịt tôi là Quỷ dữ, tôi muốn sống với cội gốc của mình. Linh hồn tôi là Bóng tối, tôi muốn là chính tôi.

Leave a Reply

Recent Tweets