Select Page

Cách tạo Ấn Pháp

Cách tạo Ấn Pháp

Quyển số 8 có ghi lại cách tạo Ấn như sau: Phàm khi tạo Ấn chọn ngày Giáp Tý, Canh, Giáp, mặt hướng về phía Đông Nam, lấy giờ Thìn, Tị, vào trong Tịnh Thất đốt hương cầu khấn, nói rõ lý do định làm, sau đó dùng tinh khí thổi vào gỗ, sau đó khắc Ấn trong 1 canh giờ phải thành không được đứt đoạn, vật liệu phải chọn Ngọc Thạch hoặc là Lõi Cây Táo, trong vài pháp có đòi hỏi là Gỗ Cây Táo bị sét đánh, thì cũng không hẳn phải là Gỗ Táo bị sét đánh mà có thể dùng gỗ táo thường hoặc dùng gỗ Trầm, Tùng, Bách cũng có thể được.

Chữ khắc trong Ấn về mặt pháp văn thì vô cùng đa dạng, từ thời Hán Tấn trở lại đây Ấn Văn của Pháp Ấn Đạo Giáo đều mang chữ Triện thời xưa, hầu như tất cả các học giả đều có thể nhận biết được điều này, có những loại Ấn mà nội dung của nó có liên quan đến hệ thần linh của Đạo Giáo ví dụ như: Cửu Lão Tiên Đô Ấn, Linh Ngọc Đại Pháp Tư Ấn, Thượng Thanh Thiên Khu Viện Ấn, Thái Huyền Đô Tỉnh Ấn, Ngũ Lôi Sứ Viện Ấn, Bắc Cực Khu Tà Viện Ấn, Lôi Diên Tư Đô Ấn, tất cả những Ấn này đều mang tên của Vị Thần linh, về Phật Giáo cũng có dùng vài loại Ấn mà tôi biết như Kim Cương Đồng Tử Tùy Tâm Ấn, Ngọc Nữ Phụng Phù Ấn, Thế Tôn Ấn,…

Ấn pháp phát triển theo sự phát triển của Đạo Giáo và Phù Chú là nơi để cho Ấn Pháp phát triển theo nhiều nhất, Đạo Giáo trong thời kì Tống Nguyên phân thành hai môn phái lớn là Phái Kim Đan và Phái Phù Lục, trong đó phái Kim Đan lấy Nam Tông của Tử Dương và Bắc Tông của Ngọc Trọng Dương làm trung tâm, phái Phù Lục thì lấy truyền thống của các môn phái phát triển đời Hán Đường là Thiên Sư Đạo, Thượng Thanh Phái, Linh Ngọc Phái làm nền tảng, trong Môn Phù Lục đó lại phát triển ra các môn phái nhỏ và các pháp mới gồm các phái: Phái Bắc Đế, Phái Thần Tiêu, Phái Thanh Vi, Phái Đông Hoa, Phái Thiên Tâm, Phái Tĩnh Minh, trong đó Phái Thiên Tâm là người Việt Nam biết nhiều nhất vì ở miền Bắc có lưu truyền 4 bộ sách của Phái này, hiện nay còn lại 1 bộ là phổ thông nhất đó là Thiên Tâm Đạo Pháp Bí Lục, ngoài ra còn có phát triển thêm rất nhiều phái mới nữa mà giới huyền thuật gọi là “Thật Thập Nhị Gia Phù Pháp” trong hai đại phái Kim Đan và Phù Lục thì Phái Phù Lục vẫn phát triển mạnh nhất và Ấn Pháp cũng theo chân Phù Lục mà phát triển. Trong các tông phái về Phù Lục pháp thuật đều có khác nhau một chút nhưng tất cả đều phải dùng đến Pháp Ấn ví dụ như Thượng Thanh Phái, Linh Ngọc Phái, Bắc Đế Phái, Thần Tiêu Phái, Thanh Vi Phái, Đông Hoa Phái, Tĩnh Minh Phái, Thiên Tâm Phái đều có loại Pháp Ấn cho riêng mình, bởi vậy khi tôi có đọc một bài của một người tự xưng là học Pháp Thuật Đạo Giáo nói là cuốn sách Thần Tiêu Ngọc Cách Công Văn là sách lưu giữ tất cả các Ấn Pháp của các thầy bà, và chữ “Công” ở đây có nghĩa là tấn công tất cả các thầy bà, thì thấy thật là nực cười. Có lẽ vị này nên đọc và tìm hiểu kĩ về Ấn pháp lại thì mới có thể học phép Đạo Giáo được vì gốc của mình còn nắm không rõ thì còn làm gì được nữa chứ, trong tất cả các sách nói về Ấn Pháp người đọc nên tìm hiểu và xem những sách sau để hiểu rõ hơn về Ấn Pháp xin ghi ra các sách mà ghi chép rất đầy đủ và rõ ràng về các loại Ấn Pháp Đạo Giáo. Sách:

 • Thượng Thanh Linh Ngọc Đại Pháp.
 • Linh Ngọc Vô Lượng Thượng Kinh Độ Nhân Đại Pháp.
 • Linh Ngọc Lưỡng Giáo Tế Độ Kim Thư.
 • Thái Thượng Linh Ngọc Tĩnh Minh Pháp Thức Ấn.
 • Linh Ngọc Lục Đinh Bí Pháp.
 • Linh Ngọc Tĩnh Minh Tân Tu Cửu Lão Quân Ấn Phục Ma Bí Pháp.
 • Linh Bảo Ngọc Giám.
 • Quỷ Cốc Tử Thiên Tủy Linh Văn.
 • Đạo Pháp Hội Nguyên (còn gọi là Đạo Giáo Quy Nguyên).
 • Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Bắc Đế Phục Ma Thần Chú kinh.
 • Thượng Thanh Lục Giáp Kì Đảo Bí Pháp.
 • Thái Thượng Bắc Cực Phục Ma Thần Chú Sát Quỷ Lục.
 • Thái Thượng Xích Văn Đổng Thần Tam Lục.
 • Thượng Thanh Bắc Cực Thiên Tâm Chính Pháp.
 • Thái Thượng Trợ Giúp Cứu Dân Tổng Chân Bí Yếu.
 • Cao Thượng Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương Tứ Thư Đại Pháp.
 • Thái Thượng Thông Huyền Linh Kinh Ấn.

Vạn Pháp Bí Tàng bộ số 1 quyển 22. Đây là những bộ sách nói về các loại Ấn thuộc Đạo Giáo trong số này có những sách nói về các Ấn Pháp của môn phái mà viết ra sách này, các Ấn Pháp được ghi chép hết sức tỉ mỉ về nghi thức và công dụng, cách làm, ngoài ra trong bộ Đạo Kinh cũng có ghi chép lại hàng trăm Ấn Pháp của Đạo Giáo về chức năng công dụng, cách dùng, và tên của Ấn Pháp, bộ sách này chỉ rõ về phương pháp và cách làm Ấn Pháp và đây chính là một tư liệu hết sức quý giá cho ai nghiên cứu chuyên sâu về Đạo Giáo.

About The Author

Pao Pevil

Cuộc sống này đối với tôi là màu đen tối vô tận. Đen tối đó che chở, bảo vệ và tôi tôn thờ nó. Ánh sáng có thể cho chúng ta sự sống, nhưng đêm tối mới cho chúng ta sự vĩnh hằng. Máu thịt tôi là Quỷ dữ, tôi muốn sống với cội gốc của mình. Linh hồn tôi là Bóng tối, tôi muốn là chính tôi.

Leave a Reply

Recent Tweets

Subscribe

Mỗi tháng chỉ 4 bài viết mới nhưng chất lượng. An toàn và không Spam.

logo biotope