Select Page

Biotope phong cách Nam Mỹ

Biotope phong cách Nam Mỹ

Hồ Biotope theo phong cách sông Nam Mỹ, rậm rạp, đá lũa nhiều như những nhánh sông ở Nam Mỹ. Hồ nuôi các loài đặc thù của sông, suối Nam Mỹ.

About The Author

Pao Pevil

Cuộc sống này đối với tôi là màu đen tối vô tận. Đen tối đó che chở, bảo vệ và tôi tôn thờ nó. Ánh sáng có thể cho chúng ta sự sống, nhưng đêm tối mới cho chúng ta sự vĩnh hằng. Máu thịt tôi là Quỷ dữ, tôi muốn sống với cội gốc của mình. Linh hồn tôi là Bóng tối, tôi muốn là chính tôi.

Leave a Reply

Recent Tweets