Select Page

Bản Quyền

Các bài viết trên trang Paopevil.com và các trang phụ đều dựa vào các điều khoản của giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế .

Để tránh xảy ra các tranh chấp về sau, chúng tôi xin chia sẻ một số vấn đề có liên quan đến nội dung trên trang Pao Pevil và các sản phẩm của Pao Pevil.

Quy định sử dụng bài viết và các tài nguyên

  1. Paopevil.com giữ toàn quyền trách nhiệm về bản quyền bài viết, nếu bài viết do chúng tôi sưu tầm nhưng chưa ghi rõ nguồn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận cách giải quyết.
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung, hình ảnh, video trên Paopevil.com và các sản phẩm vào mục đích thương mại như in ấn, mua bán, lưu hành có tính phí.
  3. Bạn được phép sử dụng nội dung và cách tài nguyên nhưng không được sửa đổi, bổ sung để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Mọi hành động sử dụng lại nội dung đều phải ghi rõ nguồn: Pao Pevil.
  5. Các sản phẩm khác của Pao Pevil đều có chung chính sách.

Bản quyền logo/hình ảnh/banner

Logo, banner trên trang chủ và các sản phẩm của Pao Pevil đều được sử dụng độc quyền tại Paopevil.com. Hình ảnh sử dụng trên Paopevil.com đều để lại nguồn, bạn chia sẻ lại phải tuân thủ việc ghi lại nguồn hình ảnh và nguồn cung cấp là Pao Pevil.

Việc tuân thủ các quy tắc trên là thể hiện sự lịch sự và thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất cứ cá nhân/tổ chức nào khác. Nên việc tôn trọng các điều khoản trên là tôn trọng chúng tôi.

Xin cảm ơn!