Select Page

Hacking 7 – Các mối đe dọa

Hacking 7 – Các mối đe dọa

Một mối đe doa máy tính là bất cứ điều gì dẫn đến mất hoặc hỏng dữ liệu hoặc gây thiệt hại vật lý cho phần cứng và cơ sở hạ tầng. Biết cách xác định các mối đe dọa máy tính là bước đầu tiên để bảo vệ hệ thống máy tính. Các mối đe dọa có thể cố ý, vô tình hoặc gây ra bởi thiên tai.

Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn các mối đe dọa hệ thống máy tính phổ biến và cách bạn có thể bảo vệ các hệ thống chống lại chúng.

Mối đe dọa an ninh là gì?

Mối đe dọa bảo mật được định nghĩa là một rủi ro có khả năng gây hại cho các hệ thống và tổ chức máy tính. Nguyên nhân có thể do vật lý như ai đó đánh cắp máy tính có chứa dữ liệu quan trọng. Nguyên nhân cũng có thể là phi vật lý như virus tấn công. Trong loạt bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ xác định mối đe dọa là một cuộc tấn công tiềm năng từ một hacker có thể cho phép họ truy cập vào hệ thống máy tính.

Đe dọa vật lý là gì?

Một mối đe dọa vật lý là một nguyên nhân tiềm ẩn của một sự cố có thể dẫn đến mất mát hoặc thiệt hại vật chất cho các hệ thống máy tính.

Danh sách sau đây phân loại các mối đe dọa vật lý thành ba (03) loại chính;

 • Nội bộ: Các mối đe dọa do hỏa hoạn, cung cấp điện không ổn định, độ ẩm trong các phòng chứa phần cứng,…
 • Bên ngoài: Những mối đe dọa này bao gồm động đất, sấm sét, lũ lụt,…
 • Con người: Những mối đe dọa này có thể gồm đánh cắp, phá hoại cơ sở hạ tầng hoặc phần cứng, làm gián đoạn, gây lỗi vô lý hoặc cố ý.

Để bảo vệ hệ thống máy tính khỏi các mối đe dọa vật lý nêu trên, một tổ chức phải có các biện pháp kiểm soát an ninh vật lý.

Danh sách sau đây cho thấy một số biện pháp có thể được thực hiện:

 • Nội bộ: Các mối đe dọa hỏa hoạn có thể được ngăn chặn bằng cách sử dụng các hệ thống báo cháy và nguồn nước tự động dập lửa khi có xảy ra sự cố. Nguồn cung cấp điện không ổn định có thể được ngăn chặn bằng cách sử dụng bộ ổn áp. Máy điều hòa có thể sử dụng để kiểm soát độ ẩm trong phòng máy tính.
 • Bên ngoài: Hệ thống chống sét có thể được sử dụng. Hệ thống chống sét thật sự không hiệu quả 100% nhưng chúng có thể hạn chế các tác nhân gây hại do sấm sét. Đặt hệ thống máy tính, máy chủ ở vùng đất cao là cách tốt để tránh lũ lụt.
 • Con người: Tránh trộm cắp bằng cách đặt mật khẩu hệ thống, cửa chống trộm hay hạn chế vào phòng mảy chủ.

Các mối đe dọa phi vật lý là gì?

Một số sự cố có thể do các mối đe dọa phi vật lý;

 • Mất hoặc hổng dữ liệu hệ thống.
 • Gián đoạn kinh doanh do sự cố máy tính.
 • Mất thông tin nhạy cảm.
 • Theo dõi bất hợp pháp trên máy tính.
 • Vi phạm an ninh mạng.
 • Khác.

Có một số mối đe dọa phi vật lý được gọi là mối đe dọa công nghệ. Danh sách một số mối đe dọa phổ biến;

 • Virus
 • Trojans
 • Worms
 • Spyware
 • Key loggers
 • Adware
 • Tấn công DoS
 • Tấn công DDoS
 • Truy cập trái phép vào tài nguyên hệ thống như dữ liệu
 • Phishing
 • Rủi ro bảo mật khác.

Để bảo vệ hệ thống máy tính khỏi các mối đe dọa nêu trên, một tổ chức phải có các biện pháp bảo mật công nghệ. Danh sách sau đây có thể liệt kê một vài cách bảo mật công nghệ.

Để chống lại virus, Trojan, sâu, v.v., một tổ chức có thể sử dụng phần mềm diệt virus. Ngoài phần mềm diệt virus, một tổ chức cũng có thể có các biện pháp kiểm soát việc sử dụng các thiết bị lưu trữ ngoài và truy cập trang web có khả năng tải xuống các chương trình trái phép trên máy tính của người dùng.

Ngăn chặn các hình thức truy cập trái phép vào hệ thống bằng phương pháp xác thực danh tính nhiều bước. Các phương thức có thể như sử dụng mật khẩu, sinh trắc học, ứng dụng xác thực bước 2 từ ứng dụng thứ ba,…

Sử dụng tường lửa, các hình thức phát hiện truy cập trái phép để ngăn chặn tấn công từ chối dịch vụ và nhiều phương pháp khác để phát hiện tấn công.

About The Author

Pao Pevil

Cuộc sống này đối với tôi là màu đen tối vô tận. Đen tối đó che chở, bảo vệ và tôi tôn thờ nó. Ánh sáng có thể cho chúng ta sự sống, nhưng đêm tối mới cho chúng ta sự vĩnh hằng. Máu thịt tôi là Quỷ dữ, tôi muốn sống với cội gốc của mình. Linh hồn tôi là Bóng tối, tôi muốn là chính tôi.

Leave a Reply

Nhận tin mới

Nhận bài viết, thông tin mới qua Email bằng cách nhập Email của bạn vào ô dưới.

Sản phẩm khác

Logo Sách Cũ Org

SachCu.Org - Nghiên cứu sách cũ, lịch sử và nghệ thuật xưa.Logo AquaFish Org

AquaFish.Org - Nghiên cứu về Sinh cảnh động thực vật, thủy sinh.Logo God Codex

GodCodex.Org - Nghiên cứu về Quỷ học, Siêu nhiên và ma thuật cổ xưa.