Select Page

Hacking 3 – Hiểu thêm về Hacking

Hacking 3 – Hiểu thêm về Hacking

Hacker là ai?

Trong mạng máy tính, Hacking là bất kỳ nỗ lực kỹ thuật nào nhầm tấn công vào các kết nối mạng và hệ thống được kết nối. Một Hacker là bất kỳ người nào tham gia Hacking. Thuật ngữ “Hacking” trong lịch sử liên quan đến xây dựng, một công việc kỹ thuật khéo léo và không liên quan gì đến hệ thống máy tính.

Tuy nhiên, ngày nay, Hacking và Hacker thường liên quan nhất đến các cuộc tấn công lập trình nguy hiểm trên Internet và trong những hệ thống mạng khác.

Nguồn gốc của Hacking

Các kỹ sư của M.I.T. trong những năm 1950 và 1960 lần đầu tiên phổ biến thuật ngữ và khái niệm về Hack. Bắt đầu từ câu lạc bộ mô hình xe lửa và sau đó là trong các phòng siêu máy tính, từ “hack” được sử dụng cho những hacker này là nói đến những thí nghiệm kỹ thuật vô hại và dành cho học tập. Sau đó, bên ngoài M.I.T., những người khác đã sử dụng thuật ngữ này cho những việc làm xấu xa vì cá nhân. Trước khi Internet trở nên phổ biến, một số hacker ở Mỹ đã thực hiện các phương pháp sửa điện thoại để có thể gọi đường dài miễn phí bất hợp pháp.

Khi mạng máy tính và Internet bùng nổ sự phổ biến, dữ liệu mạng trở thành mục tiêu phổ biến nhất của hacker và hacking.

Hacking và Cracking

Các cuộc tấn công nguy hiểm vào mạng máy tính chính thức được gọi là cracking, trong khi hacking thực sự chỉ dùng cho các hoạt động có mục đích tốt. Tuy nhiên, những người không có kỹ thuật (non-technical) không thể hiểu sự khác biệt này. Bên ngoài giới hàn lâm, việc sử dụng thuật ngữ “hack” đã bị lạm dụng và cũng được áp dụng cho các công việc cracking.

Kỹ thuật Hacking mạng thường dùng

Hacking trên các mạng máy tính thường được thông qua các tập lệnh hoặc lập trình mạng. Các chương trình này thường lấy dữ liệu qua kết nối mạng theo các cách để thu thập thêm thông tin về hệ thống đích. Nhiều tập lệnh như vậy được đóng gói sẵn trên Internet miễn phí, điển hình là cách hacker mới vào nghề sẽ hay sử dụng.

Các hacker cao cấp hơn có thể nghiên cứu và sửa đổi các tập lệnh này để phát triển các phương thức mới. Một số hacker có tay nghề cao làm việc cho các công ty với công việc bảo vệ phần mềm và dữ liệu của công ty đó khỏi bị hack từ bên ngoài. Các kỹ thuật cracking trên mạng bao gồm viết virus, tấn công từ chối dịch vụ (DoS) hoặc thiết lập các kết nối để truy cập trái phép từ xa vào các thiết bị.

About The Author

Pao Pevil

Cuộc sống này đối với tôi là màu đen tối vô tận. Đen tối đó che chở, bảo vệ và tôi tôn thờ nó. Ánh sáng có thể cho chúng ta sự sống, nhưng đêm tối mới cho chúng ta sự vĩnh hằng. Máu thịt tôi là Quỷ dữ, tôi muốn sống với cội gốc của mình. Linh hồn tôi là Bóng tối, tôi muốn là chính tôi.

Leave a Reply

Nhận tin mới

Nhận bài viết, thông tin mới qua Email bằng cách nhập Email của bạn vào ô dưới.

Sản phẩm khác

Logo Sách Cũ Org

SachCu.Org - Nghiên cứu sách cũ, lịch sử và nghệ thuật xưa.Logo AquaFish Org

AquaFish.Org - Nghiên cứu về Sinh cảnh động thực vật, thủy sinh.Logo God Codex

GodCodex.Org - Nghiên cứu về Quỷ học, Siêu nhiên và ma thuật cổ xưa.