Select Page

Hacking 10 – Trinh thám trong Hacking

Hacking 10 – Trinh thám trong Hacking

Thu thập thông tin và tìm hiểu các hệ thống mục tiêu là quá trình đầu tiên trong việc hacking. Trinh sát là một tập hợp các quy trình và kỹ thuật (In dấu chân, Quét và liệt kê) được sử dụng để khám phá và thu thập thông tin về một hệ thống mục tiêu.

Phần này chúng ta có thể sử dụng các kỹ thuật cá nhân hoặc các ứng dụng trong hacking và bảo mật để thực hiện các bước như quét các cổng sử dụng, một số thông tin cơ bản như IP, hệ điều hành,…

Trong quá trình trinh sát, một hacker cố gắng thu thập càng nhiều thông tin về một hệ thống mục tiêu càng tốt, theo bảy bước liệt kê dưới đây.

  • Thu thập thông tin ban đầu.
  • Xác định phạm vi mạng.
  • Xác định thiết bị đang hoạt động.
  • Tìm kiếm các cổng đang mở và các điểm truy cập.
  • Xác định hệ điều hành.
  • Tìm kiếm các dịch vụ trên cổng.
  • Ánh xạ mạng.

Tôi sẽ nói cụ thể hơn tất cả các bước này trong chương tiếp theo. Trinh sát diễn ra trong hai phần – Trinh sát chủ độngTrinh sát thụ động.

Trinh sát chủ động

Trong quá trình này, bạn sẽ tương tác trực tiếp với hệ thống máy tính để có được thông tin. Thông tin này có thể có liên quan và chính xác về mục tiêu. Nhưng có nhiều nguy cơ bị phát hiện. Nếu bạn bị phát hiện, thì quản trị viên hệ thống có thể chặn lại hoặc theo dõi lại các hoạt động của bạn trong hệ thống.

Trinh sát thụ động

Trong quá trình này, bạn sẽ không trực tiếp kết nối với hệ thống máy tính. Quá trình này được sử dụng để thu thập thông tin cần thiết mà không bao giờ tương tác với các hệ thống đích.

Cập nhật các bài viết trong khóa học tại Khóa học Hacking của tôi biên soạn.

About The Author

Pao Pevil

Cuộc sống này đối với tôi là màu đen tối vô tận. Đen tối đó che chở, bảo vệ và tôi tôn thờ nó. Ánh sáng có thể cho chúng ta sự sống, nhưng đêm tối mới cho chúng ta sự vĩnh hằng. Máu thịt tôi là Quỷ dữ, tôi muốn sống với cội gốc của mình. Linh hồn tôi là Bóng tối, tôi muốn là chính tôi.

Leave a Reply

Nhận tin mới

Nhận bài viết, thông tin mới qua Email bằng cách nhập Email của bạn vào ô dưới.

Sản phẩm khác

Logo Sách Cũ Org

SachCu.Org - Nghiên cứu sách cũ, lịch sử và nghệ thuật xưa.Logo AquaFish Org

AquaFish.Org - Nghiên cứu về Sinh cảnh động thực vật, thủy sinh.Logo God Codex

GodCodex.Org - Nghiên cứu về Quỷ học, Siêu nhiên và ma thuật cổ xưa.